Održavanje

header1

Upravljanje i održavanje Moodle e-learning sistema, kurseva i drugih edukacijskih tehnologija može biti naporan zadatak koji troši dragocjeno vrijeme. Prepustite to nama. Održavanje uključuje:

  • Podrška administratorima za podešavanje Moodle platforme;
  • Moodle upgrades;
  • Rješavanje evidentiranih grešaka i bugova;
  • Podrška vezana za Moodle performance i sigurnost;
  • Instalacija dodatnih modula (do 3 autorizirana Moodle modula ili plugina);
  • Restore podataka sa rezervne kopije Moodle sistema ili kursa.

Kontaktirajte nas