Primjeri iz prakse

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

pfsa2Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je imao u vidu dugoročne ciljeve kada je 2012. godine implementirana Moodle platforma kao alat za online učenje za studente drugog ciklusa studija na Fakultetu koji studiraju po DL (distance learning) programu studija. S ciljem da se platforma i nastavni sadržaj za studente pripreme u odgovarajućem roku uspostavljen je „DL tim“ koji je obučen da omogući podršku nastavnom osoblju u pripremi i administraciji online kurseva za veliki broj predmeta.

Godinu dana nakon implementacije i isteka godišnje tehničke podrške, DL tim Pravnog fakulteta je preuzeo sve aktivnosti u vezi sa upravljanjem Moodle platformom, dok IDEGO obezbjeđuje hosting za platformu. Profesori i asistenti koriste platformu za komunikaciju sa studentima, a studenti uče na osnovu pripremljenih nastavnih materijala, kvizova za samostalnu provjeru znanja i online zadaća.

U 2014. godini upisana je treća generacija DL studenata koji koriste platformu za online učenje. Tokom 2014. godine izvršen je redizajn korisničkog interfejsa i omogućen pristup platformi putem mobilnih uređaja.

 

Srednja ekonomska škola, Sarajevo

ses1Srednja ekonomska škola u Sarajevu je 2010. godine uvela inovativni pristup u podučavanju svojih učenika. Tokom svakog polugodišta učenici jednu sedmicu nastave pohađaju online i oslobođeni su od nastavnih aktivnosti u učionici. Tokom „online sedmice“ učenici pristupaju platformi za online učenje gdje se nalaze ranije pripremljeni materijali za učenje, kvizovi za provjeru znanja i online zadaće.

Ovaj koncept se pokazao veoma korisnim za nastavnike i učenike, a „online sedmice“ su se nastavile primjenjivati svakog polugodišta. Tokom 2014. godine izvršena je nadogradnja platforme sa 1.9 na 2.6 verziju Moodle-a, a sa nastavnicima je održan Moodle trening s fokusom na nove funkcionalnosti koje omogućava Moodle 2.6. U narednom periodu planirano je korištenje Moodle-a i tokom redovne nastave s ciljem unapređenja procesa učenja, pregledavanja zadaća i ocjenjivanja učenika.