Usluge


1

Moodle online učionica

Na ovaj način vaša škola će dobiti vlastitu online učionicu putem koje se mogu brže, lakše i efektivnije realizovati nastavne i vannastavne aktivnosti u školi.
Saznaj više

9

Moodle dizajn

Moodle je moguće prilagoditi vizuelnom identitetu škole ili fakulteta tako da je platforma prepoznatljiva studentima, nastavnicima i drugim korisnicima.
Saznaj više

3

Moodle trening

Trening nastavnika uključenih u Moodle online učionicu je ključan za efektivno korištenje i unapređenje nastavnog procesa u obrazovnoj ustanovi.
Saznaj više

4

Razvoj sadržaja

Naš e-learning sadržaj uključuje multimediju, kvizove, testove za samostalnu provjeru znanja, scenarije i mnogo igrica kako bi učenje učinili što bržim i efektivnijim.

Saznaj više

5

Moodle podrška

Nudimo tehičku i korisničku podršku na više nivoa sa paketima prilagođenim veličini obrazovne ustanove i potrebnim brojem sati u kojem će naši Moodle stručnjaci biti na raspolaganju vašem osoblju i nastavnicima.
Saznaj više

6

Moodle mobilna aplikacija

Putem aplikacije je omogućen pregled sadržaja na online predmetima, komunikacija sa kolegama i uvid u postignute rezultate. Aplikaciju je moguće prilagoditi prema bojama i logotipu obrazovne ustanove.
Saznaj više

7

Savjetovanje

Svakom našem klijentu pristupamo kao zasebnoj individui sa specifičnim potrebama i zahtjevima.

Saznaj više

8

Održavanje

Upravljanje i održavanje Moodle e-learning sistema, kurseva i drugih edukacijskih tehnologija može biti naporan zadatak koji troši dragocjeno vrijeme. Prepustite to nama.
Saznaj više