Nastava.ba je platforma za online učenje namijenjena školama, fakultetima i drugim institucijama koje se bave edukacijom. Cilj koji ima nastava.ba jeste pružanje jedinstvene platforme koja integriše učenje sa evidencijom nastavnih i vannastavne aktivnosti. 


Nastava.ba je zasnovana na Moodle LMS-u koji predstavlja jedan od najkorištenijih sistema za upravljanje učenjem u svijetu. Moodle je akronim za Modular object-oriented dynamic learning, što u prijevodu znači modularno objekt-orijentisano i dinamično učenje. Upravo ova karakteristika - modularno, predstavlja temelj za razvoj nastava.ba platforme budući da ona predstavlja mogućnost povezivanja više različitih modula kroz jednu platformu. Svaki modul ima svoje funkcionalnosti koje se u potpunosti razlikuju od funkcionalnosti drugih modula, međutim kroz jedinstveni sistem se može upravljati svim modulima. U nastavku teksta ćemo vas upoznati koji su to moduli koji su integrisani u nastava.ba i na koji način oni rješavaju svakodnevne probleme sa kojima se suočavaju obrazovne institucije. Moduli koji su dio nastava.ba su: 


  • Repozitorij - modul koji objedinjuje nastavne materijale

  • Student menadžment - modul koji upravlja studentskim dokumentima i ispitima

  • Dualno obrazovanje - modul za vođenje evidencije o studentskoj praksi

  • FOS - modul za vođenje finansijskih obaveza studenata

Student menadžment

Prijave semestra su kroz ovaj modul riješene tako da studenti popunjavanjem jednostavne elektornske forme dobiju pripremljen obrazac neophodan za upis. Isti se isprinta, potpiše i dostavi studentskoj službi na ovjeru. Na sličan način se dolazi do potvrde o studentskom statusu kojom studenti rješavaju različita pitanja poput stipendija, prevoza, zdravstvenog osiguranja, i slično. Osim upravljanja studentskom dokumentacijom, modul Student menadžment je namijenjen i za pregled ispitnih rokova, prijavu ispita i pregled ocjena.

Repozitorij

Prilikom razvoja platforme nastava.ba vodili smo računa da sadržaji koji se koriste za učenje budu kompatibilni na svim odjelima integrisanog sistema. Tako da će se materijali sa jednog fakulteta moći prebaciti na drugi fakultet, odnosno, iz jedne škole u drugu školu. Repozitorij služi da na jednom mjestu sabere sve materijale koji se često koriste za učenje, a koji se mogu koristiti više puta. Na taj način se smanjila potreba za kreranjem sadržaja koji već postoji. Potrebno je samo preuzeti materijal sa repozitorija i ubaciti u odgovarajući predmet. Time se smanjuje energija i vrijeme potrebna za kreiranje nastavnog materijala i daje se više prostora za inoviranje i unapređenje edukativnog procesa

FOS

Vođenje evidencije o finansijskim obavezama studenata može stvarati glavobolju studentskim službama i računovodstvenim odjelima svih obrazovnih institucija. Istovremeno studenti i đaci se mogu naći u situaciji da nemaju dovoljno informacija o dospjelim obavezama i roku za plaćanje. Da bi se olakšala evidencija i povećala transparentnost razvili smo modul FOS koji ove procedure čini znatno jednostavnijim i bržim. Modul ima predefinisane finansijske obaveze koje se dodjeljuju studentima. Finansijske obaveze se razlikuju po osnovu smjera, statusa, i slično. Tako dodijeljena finansijska obaveza dolazi na studentski račun koji po izmirenju studentskoj službi u dostavlja sliku uplatnice. Nakon što se provede potrebna provjera, uplatnica se verificira te dolazi do smanjenja obaveza. U slučaju da se finansijske obaveze ne izmire na vrijeme, sistem automatski suspenduje korisnički račun studenta sa online platforme za učenje. Ponovnim izmirenjem, račun postaje aktivan.

Dualno obrazovanje

Cilj ovog modula jeste bolja organizacija i jednostavna evidencija studentskih i mentorskih u različitim kompanijama. Modul je organizovan tako da prikazuje organizaciju u kojoj student radi kao i rezultate koje ostvaruje. Izvještaji koji nastaju kao rezultat praktičnog rada su predmet analiziranja i ocjenjivanja mentora. Kroz ovaj modul se sprečava zloupotreba studentske radne snage, te se detaljno mjere aktivnosti svih sudionika ovog procesa.
 
 
 
 
Last modified: Friday, 29 April 2022, 8:47 AM